Från solenergi till sparpengar – se hur mycket du kan tjäna med solceller på taket

Det är ingen hemlighet att solenergi blir allt mer populärt som ett hållbart och ekonomiskt sätt att producera el. Men hur mycket kan du egentligen tjäna på att investera i solceller? I den här artikeln går vi igenom hur du kan räkna ut dina potentiella besparingar med solceller och intäkter, vilka faktorer som påverkar dem, och hur du väljer rätt solcellssystem för ditt hem. Vi kommer också att titta på finansieringsmöjligheter och bidrag som kan hjälpa dig att komma igång med ditt solenergiprojekt.

Solceller – en hållbar investering

Att installera solceller på taket är en investering i både miljön och din privatekonomi. Genom att producera egen el från solen minskar du ditt hem energiförbrukning från fossila bränslen och bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Samtidigt kan du dra nytta av de ekonomiska fördelarna med solenergi genom att sänka dina elräkningar och tjäna pengar på elcertifikat och eventuell överskottsproduktion.

Beräkna hur mycket du kan tjäna

Det finns flera faktorer som påverkar hur mycket du kan tjäna på solceller. Låt oss gå igenom dem en efter en och se hur de påverkar dina potentiella intäkter.

Så påverkas intäkterna av solceller

 1. Geografiskt läge och solinstrålning: Sverige har gott om soltimmar, särskilt under sommarhalvåret. Solinstrålningen varierar dock beroende på var i landet du bor, med högre solinstrålning i södra och mellersta delarna än i norra Sverige. Din potentiella solenergiproduktion beror därmed på var ditt hus är beläget.
 2. Takets lutning och orientering: Takets lutning och orientering påverkar hur mycket solenergi som fångas upp av solcellerna. Optimal lutning och orientering varierar beroende på geografiskt läge, men generellt sett är sydväst- eller sydostvända tak med en lutning på cirka 30–45 grader mest fördelaktiga.
 3. Skuggning: Skuggor från träd, byggnader eller andra hinder kan påverka solcellernas prestanda. För att få ut det mesta av ditt solcellssystem bör du undvika att placera det på skuggade delar av taket.
 4. Systemets prestanda: Olika solcellssystem har olika effektivitet och prestanda. Välj ett system av hög kvalitet för att maximera din energiproduktion och intäkter.

Sänkta elräkningar och elcertifikat

Genom att producera egen el med solceller kan du sänka dina elräkningar. Hur mycket du sparar beror på din energiförbrukning, solenergiproduktionen och elpriserna. Dessutom kan du i Sverige dra nytta av elcertifikatsystemet som ger dig en ekonomisk ersättning för varje producerad MWh av förnybar energi. Det finns även möjlighet att sälja överskottsproduktion av el tillbaka till nätet, vilket kan generera ytterligare intäkter.

Välja rätt solcellssystem för ditt hem

För att maximera dina intäkter från solceller är det viktigt att välja rätt solcellssystem för ditt hem. Det finns flera faktorer att tänka på när du väljer system, inklusive typ av solcellspaneler och storlek på systemet.

Olika typer av solcellspaneler

Det finns främst två typer av solcellspaneler på marknaden: monokristallina och polykristallina paneler. Monokristallina paneler är generellt sett mer effektiva och har en högre energiproduktion per yta än polykristallina paneler, men de är också dyrare. Polykristallina paneler kan vara ett mer kostnadseffektivt alternativ om du har gott om takyta att använda.

Vilken storlek på solcellssystemet är bäst för dig?

Storleken på ditt solcellssystem bör anpassas efter ditt hems energibehov och den tillgängliga takytan. Genom att titta på dina tidigare elräkningar kan du få en uppfattning om hur mycket energi du förbrukar och därmed hur stort solcellssystem du behöver för att täcka en stor del av ditt energibehov. Det är viktigt att komma ihåg att solenergiproduktionen varierar över året och att du kanske inte kan täcka hela ditt energibehov med solceller året om. Generellt sett kan ett genomsnittligt svenskt hushåll täcka 30–70 % av sitt energibehov med solceller.

Finansiering och bidrag

Att installera solceller innebär en initial investering, men det finns flera finansieringsmöjligheter och bidrag som kan hjälpa dig att täcka kostnaderna:

 1. Grön teknik-lån: Många banker erbjuder gröna lån med förmånliga villkor för investeringar i förnybar energi och energieffektivisering, inklusive solceller.
 2. Grön Teknik-avdrag: I Sverige kan du dra nytta av Grön Teknik-avdraget som ger dig en skattereduktion på 20 % för installationen av solceller.
 3. Solcellsbidrag: Solcellsbidraget är en statlig subvention som täcker en del av kostnaderna för att installera solceller. Bidragets storlek varierar över tid och kan sökas av både privatpersoner och företag.

För att ta reda på vilka finansieringsmöjligheter och bidrag som är tillgängliga för dig kan du kontakta din kommun eller besöka Energimyndighetens hemsida här.

Installationsprocessen

När du har valt rätt solcellssystem och ordnat finansiering är det dags för installationen. Installationsprocessen innefattar följande steg:

 1. Tillstånd och anmälan: Innan installationen påbörjas behöver du ansöka om bygglov hos din kommun och anmäla ditt solcellssystem till ditt elnätsföretag.
 2. Val av installatör: Välj en certifierad och erfaren installatör för att säkerställa att ditt solcellssystem installeras korrekt och effektivt.
 3. Installation: Installatören monterar solcellspanelerna på ditt tak, kopplar dem till en växelriktare och ansluter systemet till ditt elnät.
 4. Drift och underhåll: När installationen är klar bör ditt solcellssystem fungera med minimalt underhåll. Det är viktigt att regelbundet kontrollera systemets prestanda och rengöra panelerna vid behov för att säkerställa optimal energiproduktion.

Vanliga frågor

Fråga: Hur länge håller solceller?

Svar: Solcellspaneler har en lång livslängd och kan fungera effektivt i över 25–30 år. Effektiviteten minskar dock något över tid, vanligtvis med cirka 0,5–1 % per år. De flesta tillverkare erbjuder en garantiperiod på minst 20–25 år för sina solcellspaneler.

Fråga: Kan jag lagra överskott av solenergi för att använda den senare?

Svar: Ja, det är möjligt att lagra överskott av solenergi i batterier för att använda när solcellerna inte producerar tillräckligt med el, till exempel på natten eller under molniga dagar. Detta kallas för en solcellsanläggning med energilagring. Att installera batterier innebär en extra investering, men kan öka andelen av ditt energibehov som täcks av solenergi och därmed öka dina besparingar.

Fråga: Fungerar solceller på vintern?

Svar: Solceller fungerar även på vintern, men deras energiproduktion är lägre än under sommarmånaderna på grund av kortare dagar och lägre solinstrålning. Snö på solcellspanelerna kan också minska deras effektivitet, men snön smälter oftast bort snabbt tack vare panelernas mörka färg och lutning.

<a name=”sammanfattning”></a>

Sammanfattning

Att installera solceller på taket är en hållbar och ekonomisk investering som kan ge dig betydande besparingar på elräkningar och intäkter från elcertifikat. För att maximera dina intäkter är det viktigt att välja rätt solcellssystem för ditt hem, ta hänsyn till faktorer som geografiskt läge, takets lutning och orientering, samt solcellspanelernas typ och storlek. Finansieringsmöjligheter och bidrag, som gröna lån, rot-avdrag och solcellsbidrag, kan hjälpa dig att täcka kostnaderna för installationen. Genom att följa installationsprocessen och välja en certifierad installatör kan du säkerställa att ditt solcellssystem fungerar effektivt och genererar maximala intäkter under många år framöver.

Tags :
Solenergi

Relaterade inlägg