Hur beräknas rörligt elpris?

I den här artikeln går vi igenom hur rörligt elpris beräknas, vilka faktorer som påverkar priset och hur du som konsument kan dra nytta av förändringarna. Vi kommer även att titta på vanliga frågor och svar kring ämnet.

Vad är rörligt elpris?

Rörligt elpris är en typ av elavtal där priset på elen varierar över tid, beroende på marknadspriset. Det innebär att priset kan gå upp och ned från månad till månad, eller till och med från timme till timme. Det rörliga elpriset består av tre delar: elpriset, elnätsavgiften och elcertifikat. Elpriset är den del som varierar och beror på marknadens utbud och efterfrågan.

Faktorer som påverkar rörligt elpris

Det finns flera faktorer som påverkar det rörliga elpriset, bland annat:

 1. Ut bud och efterfrågan: Elpriset bestäms av balansen mellan utbud och efterfrågan på elmarknaden (Nord Pool Spot).
 2. Väderförhållanden: Väderleken påverkar både elproduktion och förbrukning. Till exempel kan kallare väder öka behovet av el för uppvärmning, medan soliga och blåsiga dagar kan leda till ökad elproduktion från sol- och vindkraft.
 3. Elproduktion: Priset på el varierar beroende på tillgången till olika energikällor, som kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och solenergi.
 4. Internationella energipriser: Elpriset påverkas även av priset på fossila bränslen, som kol, olja och naturgas, samt av utbytet mellan olika valutor.
 5. Politiska beslut och lagstiftning: Beslut på nationell och internationell nivå kan påverka elpriset, till exempel som beslut om skatter, avgifter och subventioner för olika energikällor.

Så beräknas rörligt elpris

För att beräkna det rörliga elpriset används följande steg:

 1. Marknadspris: Först bestäms det aktuella marknadspriset på el. Detta görs genom att följa elbörsen Nord Pool Spot, där elproducenter och elleverantörer handlar el varje dag. Priset för el varierar under dygnet och beror på utbudet och efterfrågan.
 2. Pålägg och avräkningsrabatt: Elleverantören lägger på sitt pålägg, som täcker deras kostnader för administration och försäljning, samt eventuella avräkningsrabatter.
 3. Elnätsavgift: Till detta läggs elnätsavgiften, som är en kostnad för att transportera elen från kraftverken till ditt hem. Elnätsavgiften varierar beroende på var du bor och vilket elnätsbolag som ansvarar för distributionen i ditt område.
 4. Skatter och avgifter: Slutligen läggs skatter, moms och elcertifikat till priset. Elcertifikat är en del av det svenska och norska systemet för att främja produktion av förnybar energi.

Ditt totala rörliga elpris blir summan av dessa komponenter.

Fördelar och nackdelar med rörligt elpris

Fördelar

 • Möjlighet till lägre elpris: Om elmarknadspriset sjunker, kan du som konsument dra nytta av det lägre priset.
 • Flexibilitet: Rörliga elavtal har ofta kortare bindningstider, vilket gör det enklare att byta elleverantör om du hittar ett bättre erbjudande.

Nackdelar

 • Prisfluktuationer: Rörligt elpris kan vara mer osäkert och svårare att budgetera för, eftersom priset varierar över tid.
 • Risk för högre priser: Om elmarknadspriset stiger, kan ditt elpris bli högre än om du hade valt ett fast elavtal.

Tips för att dra nytta av rörligt elpris

För att dra nytta av rörligt elpris och potentiellt spara pengar på din elräkning kan du följa dessa tips:

 1. Håll koll på elmarknaden: Följ utvecklingen av elpriset på Nord Pool Spot och i nyheter om energimarknaden för att få en uppfattning om när det är lämpligt att byta till eller från rörligt elpris.
 2. Jämför elavtal: Använd jämförelsetjänster för att hitta det bästa elavtalet för dig. Jämför både rörliga och fasta elavtal för att hitta det som passar dina behov och preferenser bäst.
 3. Minska din energiförbrukning: En effektiv energianvändning är en nyckel till att spara pengar på din elräkning. Sätt upp energisnåla apparater, använd energisparlägen och isolera ditt hem för att minska din energiförbrukning.
 4. Undersök förnybara energikällor: Om du har möjlighet kan du överväga att installera solpaneler eller en värmepump för att minska ditt beroende av el från nätet och därmed sänka dina elkostnader.

Avslutande tankar

Att förstå hur rörligt elpris beräknas och vilka faktorer som påverkar priset kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om ditt elavtal. Genom att noggrant överväga fördelarna och nackdelarna med rörligt elpris, jämföra olika avtal och aktivt spara energi, kan du som konsument dra nytta av prisförändringarna och potentiellt spara pengar på din elräkning.

Vanliga frågor

Hur ofta ändras det rörliga elpriset?

Det rörliga elpriset kan ändras från timme till timme, men för konsumenter uppdateras priset oftast månadsvis eller kvartalsvis.

Hur kan jag följa elprisets utveckling?

Du kan följa elprisets utveckling genom att besöka Nord Pool Spots hemsida, eller genom att följa nyheter och analyser om energimarknaden.

Är rörligt elpris det bästa valet för mig?

Det beror på din risktolerans och dina preferenser. Om du föredrar att veta exakt vad du kommer att betala för el varje månad och är villig att betala lite extra för den tryggheten, kan ett fast elavtal vara ett bättre val för dig. Om du däremot är villig att acceptera prisfluktuationer och tror att elmarknadspriset kommer att sjunka, kan ett rörligt elavtal vara mer fördelaktigt.

Hur byter jag till ett rörligt elavtal?

Om du vill byta till ett rörligt elavtal kan du börja med att jämföra erbjudanden från olika elleverantörer. När du hittar ett erbjudande som passar dig, kontaktar du den valda elleverantören för att teckna avtalet. De kommer sedan att sköta bytet åt dig.

Kan jag byta från rörligt elpris till fast elpris?

Ja, det är möjligt att byta från ett rörligt elavtal till ett fast elavtal. Kontakta din elleverantör eller en annan leverantör som erbjuder fasta elavtal för att få mer information om hur du går tillväga.

Sammanfattning

Rörligt elpris är en typ av elavtal där priset på elen varierar över tid, beroende på marknadspriset. Faktorer som påverkar priset inkluderar utbud och efterfrågan, väderförhållanden, elproduktion, internationella energipriser samt politiska beslut och lagstiftning. Rörligt elpris beräknas genom att kombinera marknadspriset, pålägg och avräkningsrabatter, elnätsavgifter samt skatter och avgifter. Valet mellan rörligt och fast elpris beror på din risktolerans och dina preferenser. För att byta till ett rörligt elavtal kan du jämföra erbjudanden från olika elleverantörer och kontakta den valda leverantören för att teckna avtalet.

Vill du lära dig mer om energikostnader, hur du kan spara i plånboken och hur du kan sänka din elförbrukning?

Läs alla våra informativa och nyttiga artiklar och guider om solceller, solenergi, vattenkraft och energibesparingar här.

Tags :
Elpris,rörligt elpris

Relaterade inlägg