Installera solceller på papptak

Att installera solceller på papptak är fullt möjligt, men det kräver särskilda överväganden och tekniker för att säkerställa en säker och effektiv installation. Här går vi igenom de viktigaste aspekterna att tänka på när du planerar att installera solceller på ett papptak.

Fördelar och nackdelar med papptak

Fördelar:

 • Isolering: Papptak har ofta bra isoleringsegenskaper, vilket kan bidra till att hålla byggnaden svalare och minska energiförbrukningen.
 • Kostnad: Papptak är generellt billigare att lägga än andra takmaterial, vilket kan vara en ekonomisk fördel.

Nackdelar:

 • Hållbarhet: Papptak är mindre hållbara jämfört med andra takmaterial som plåt eller tegel, vilket kan påverka solcellernas långsiktiga stabilite.
 • Komplexitet: Installation på papptak är mer komplicerad och tidskrävande, vilket kan leda till högre kostnader.

Installationsmetoder

Det finns flera metoder för att installera solceller på papptak, beroende på takets lutning och konstruktion.Platta Papptak:

 • Infästningsplattor: En vanlig metod är att använda infästningsplattor som svetsas fast i taket. Dessa plattor har bultar som används för att fästa solcellernas monteringssystem.
 • Ballast: På större byggnader med platta tak används ofta ballast för att hålla solcellssystemet på plats utan att göra hål i taket. Detta minskar risken för läckage.

Lutande Papptak:

 • Hangerbolts: För lutande papptak kan hangerbolts användas. Dessa skruvas fast i taket och ger en stabil grund för solcellspanelerna.
 • K2 Plattor: Ett annat alternativ är att använda K2 plattor som fästs direkt på taket.

Underhåll och Livslängd

Regelbundet underhåll är avgörande för att maximera livslängden på både papptaket och solcellsanläggningen. Här är några tips:

 • Rengöring: Håll taket rent från löv, smuts och annat skräp som kan samla sig och orsaka fuktproblem.
 • Inspektion: Kontrollera taket regelbundet för skador, särskilt efter oväder. Åtgärda eventuella brister snabbt för att förhindra större problem.
 • Försegling: Använd takmassa för att täta mindre skador och sprickor.

Kostnader

Att installera solceller på papptak kan vara dyrare än på andra taktyper på grund av den mer arbetsintensiva installationsprocessen. Här är några kostnadsfaktorer att tänka på:

 • Material och Arbete: Kostnaden för material och arbete kan vara högre på grund av den extra tid och de specialverktyg som krävs för att svetsa infästningsplattor.
 • Skattereduktion: Du kan få en skattereduktion på 20 procent av kostnaden för material och arbete, vilket kan hjälpa till att minska den totala kostnaden.

Säkerhet och Regler

Det är viktigt att följa säkerhetsföreskrifter och regler vid installation av solceller. Här är några punkter att tänka på:

 • Elsäkerhet: Se till att elinstallationen är korrekt utförd och att alla komponenter är kompatibla för att undvika elektromagnetiska störningar.
 • Arbetsmiljö: Förebygg fallrisker och hantera tunga lyft på ett säkert sätt för att skydda arbetarna.

Slutsats

Att installera solceller på papptak är en genomförbar men komplex process som kräver noggrann planering och utförande. Genom att följa rätt metoder och underhålla taket regelbundet kan du säkerställa en hållbar och effektiv solcellsanläggning.För mer detaljerad information och offertförfrågningar, kontakta en professionell solcellsinstallatör som kan ge råd baserat på dina specifika förutsättningar.

Tags :
Dela :

Relaterade inlägg