Är det värt att investera i solcellsbatterier?

Solcellsbatterier är ett populärt val för att lagra solel och minska beroendet av elnätet. Men är det ekonomiskt lönsamt att investera i ett solcellsbatteri? I denna artikel går vi igenom varför det för närvarande inte är lönsamt att investera i solcellsbatterier, men också varför det kan bli mer lönsamt i framtiden.

Varför är inte solcellsbatterier lönsamma idag?

Det finns tre huvudsakliga faktorer som gör att solcellsbatterier inte är lönsamma idag:

  1. Skattereduktion för solel gör det mer lönsamt att sälja överskottet av el.
  2. Priset på solcellsbatterier är för högt.
  3. Lagringskapaciteten på solcellsbatterier är för låg.

Låt oss titta närmare på var och en av dessa faktorer.

Skattereduktion för solel gör det mer lönsamt att sälja överskottet av el

Skattereduktionen för såld solel är den främsta faktorn som påverkar lönsamheten för solcellsbatterier. För varje kWh som säljs, erhåller du en skattereduktion på 60 öre/kWh. Detta innebär att skillnaden i värde mellan såld och köpt el endast är cirka 30 öre/kWh.

Det betyder att den besparing som du gör genom att använda solel istället för att sälja överskottet är för liten för att ett solcellsbatteri ska kunna återbetala sig själv inom dess livslängd. Årliga besparingar är för låga, och därför är det för närvarande inte lönsamt att investera i solcellsbatterier.

Priset på solcellsbatterier är för högt

Även om staten erbjuder ett stöd på 48,5 % för investeringar i solcellsbatterier är priserna fortfarande för höga för att en investering ska vara lönsam. Återbetalningstiden är för lång för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att investera i solcellsbatterier. Priserna behöver sjunka betydligt för att det ska vara ekonomiskt lönsamt att investera i solcellsbatterier.

Lagringskapaciteten på solcellsbatterier är för låg

Dagens solcellsbatterier har en lagringskapacitet på 5-15 kWh vilket inte räcker för att lagra el över längre perioder. Med denna kapacitet kan man endast lagra el från dag till kväll eller som mest för några dagars normal elförbrukning. Att säsongslagra el i solcellsbatterier skulle potentiellt kunna göra dem mer lönsamma, men idag är det inte ekonomiskt rimligt då det skulle kräva batterier till flera miljoner kronor för att täcka en normals villas årliga elbehov.

Varför kan solcellsbatterier bli lönsamma i framtiden?

Priserna på solcellsbatterier förväntas minska i framtiden och detta kan öka lönsamheten för investeringen. Tekniken för solcellsbatterier utvecklas också ständigt och nya innovationer kan leda till en ökad lagringskapacitet och längre livslängd för batterierna.

En annan faktor som kan öka lönsamheten för solcellsbatterier är en förändring i elpriserna. Om elpriserna fortsätter att öka så kan det bli mer lönsamt att investera i ett solcellsbatteri.

Faktorer som kan minska återbetalningstiden för solcellsbatterier i framtiden

Solcellsbatterier är ett utmärkt sätt att spara pengar och minska koldioxidutsläppen. Även om återbetalningstiden för ett solcellsbatteri idag är för lång för att vara ekonomiskt försvarbart för de flesta, så finns det faktorer som kan förändra detta i framtiden. I denna artikel kommer vi att titta närmare på dessa faktorer och hur de kan förbättra lönsamheten för solcellsbatterier.

  1. Sänkning av investeringskostnad

Den första faktorn som kan förkorta återbetalningstiden för solcellsbatterier är en sänkning av investeringskostnaden. Priserna på solcellsbatterier har minskat kraftigt de senaste åren och detta trenden väntas fortsätta i framtiden. Enligt beräkningar behöver priserna på solcellsbatterier sjunka till runt 1000 kr/kWh för att återbetalningstiden ska bli rimlig på 11-17 år.

  1. Skattereduktion

En annan faktor som påverkar återbetalningstiden för solcellsbatterier är skattereduktion. Skattereduktionen är en viktig faktor för att göra solcellsbatterier mer lönsamma och utan skattereduktion ligger återbetalningstiden på 16 år och uppåt. Det är dock osannolikt att skattereduktionen kommer att försvinna och Energimyndigheten har antagit i sina framtidsscenarier att skattereduktionen för solceller ska finnas med fram till 2050.

  1. Elpriset

En annan faktor som kan påverka återbetalningstiden för solcellsbatterier är elpriset. Om elbolagen slutar betala spotpris för solel kan detta öka lönsamheten för solcellsbatterier. Även en höjning av skatten på köpt el kan minska återbetalningstiden något.

  1. Effektavgifter

Effektavgifter är en annan faktor som kan minska lönsamheten för solcellsbatterier. De flesta elnätsföretag kommer troligen införa effektavgifter inom kort, vilket innebär att du betalar en avgift per kW för den timme under månaden du tagit ut mest effekt. Ett solcellsbatteri kan då användas för att minska ditt effektuttag och därför minska din elnätsräkning.

  1. Balansering av elnätet

I framtiden kan du förvänta dig möjligheten att sälja rättigheterna att ladda i och ur ditt solcellsbatteri till en aggregator. Du får då betalt för att du hjälper till att balansera elnätet vilket minskar kostnaderna för aktörer på elmarknaden.

För att göra solcellsbatterier mer lönsamma behöver investeringskostnaderna minska och skattereduktionen behållas. Dessutom kan elpriser, effektavgifter och inkomster från att balansera elnätet påverka återbetalningstiden. Det är viktigt att notera att dessa faktorer är beroende av olika politiska och ekonomiska beslut och kan ändras snabbt.

Är det lönsamt att investera i ett hembatteri för att köpa el på natten och sälja el på dagen?

Det är inte ekonomiskt lönsamt att använda ett hembatteri för att köpa el billigt och sälja dyrt. Även om elpriserna är höga, är vinsterna för små. Under extremt goda förhållanden blir återbetalningstiden över 8 år, vilket är längre än batteriets livslängd. Det är viktigt att notera att detta är ett teoretiskt scenario och i verkligheten skulle det vara svårt att konstant pricka in köp/sälj vid högsta och lägsta elpriset under ett dygn.

Summering

Att investera i solcellsbatterier är för närvarande inte ekonomiskt försvarbart på grund av höga priser och låg lagringskapacitet. Men tekniken utvecklas ständigt och framtida innovationer kan öka lönsamheten för investeringen.

Om du är intresserad av att investera i solcellsbatterier bör du noga överväga dina behov och förväntningar. Om du ofta har kostsamma strömavbrott eller behöver använda batterier för att kapa effekttoppar så kan det vara värt att investera i ett solcellsbatteri idag.

Sammanfattningsvis, även om återbetalningstiden för solcellsbatterier idag är för lång för att vara ekonomiskt försvarbart för de flesta, så finns det faktorer som kan förbättra lönsamheten i framtiden. Det är viktigt att notera att dessa faktorer är beroende av olika politiska och ekonomiska beslut och kan ändras snabbt.

Tags :
Batterier,Batterilagring

Relaterade inlägg