Photonic Power Systems Sweden AB förvärvar Roslagssol AB

Viktig händelse på solcellsmarknaden

I ett betydelsefullt framsteg för Sveriges solenergiscen har Photonic Power Systems Sweden AB (”Photonic”) med entusiasm tillkännagett förvärvet av alla aktier i Roslagssol AB, en ledande solenergiaktör med inriktning på Norrtälje och omgivande områden.

Roslagssols starka marknadsposition

Roslagssol, som är erkänd för sin kompetens och innovation inom solenergi, har skapat sig en stark ställning i Norrtäljeområdet. Förvärvet är en viktig del i Photonics strategi för att växa sin närvaro och befästa sin position på den svenska marknaden för solenergi.

Mikko Wedin, verkställande direktör för Photonic Power Systems Sweden AB, uttalar: ”Detta förvärv är en central komponent i vår ambition att leda övergången till en mer hållbar och förnybar energiframtid. Expertisen och den etablerade marknadsnärvaron hos Roslagssol AB i Norrtälje erbjuder oss en unik möjlighet att påskynda vår tillväxt och innovation inom solenergisfären. Vi är exalterade över att föra samman Roslagssols förmågor med vår befintliga teknik och expertis för att ytterligare förbättra vårt erbjudande till våra kunder.”

Mål med förvärvet

Photonics åtagande för hållbarhet och innovation inom förnybar energi speglas i detta förvärv. Genom att sammanföra Roslagssols lokala expertis med Photonics omfattande resurser, syftar de till att förbättra och utöka tillgängligheten av solenergi för kunder i och utanför Norrtäljeområdet.

Fördelarna med förvärvet och utsikterna framåt Det strategiska förvärvet av Roslagssol AB representerar inte bara en utvidgning av Photonics produkt- och tjänsteportfölj, utan också en stärkning av dess position på den svenska förnybara energimarknaden. Genom att införliva Roslagssols djupa kunskap och erfarenhet inom solceller för hushåll, kommer Photonic att kunna erbjuda mer heltäckande och innovativa solcellslösningar till sina kunder.

mikko wedin photonic solceller
Mikko Wedin, VD på Photonic Power Systems

”Förvärvet av Roslagssol är ett steg mot att förverkliga vår vision om en hållbar energiframtid för Sverige. Genom att sammanföra våra styrkor kan vi nu erbjuda ett bredare spektrum av högkvalitativa solenergilösningar, vilket är avgörande för att tillgodose våra kunders och samhällets ökande behov”, säger Mikko Wedin, verkställande direktör för Photonic Power Systems Sweden AB.

Långsiktiga visioner för solcellsbranschen

Förvärvet förväntas också fungera som en drivkraft för innovation inom båda företagen. ”Vi ser fram emot att samarbeta med Roslagssols team för att utforska nya tekniker och metoder inom solenergi, vilket kommer att bidra till att föra branschen framåt”, tillägger Mikko Wedin.

Utsikter för Photonic och Roslagssol framöver Med denna sammanslagning ser framtiden ljus ut för både Photonic och Roslagssol. Photonic avser att ytterligare investera i forskning och utveckling för att fortsätta vara i framkant av solenergiteknologin. Det finns även planer på att utöka verksamheten till nya marknader, både inom och utanför Sverige.

”Vår långsiktiga vision är att vara en ledande aktör i övergången till en helt förnybar energimix i Sverige och internationellt. Med Roslagssol vid vår sida är vi bättre förberedda för att nå detta mål”, avslutar Mikko Wedin.

Läs mer på Mynewsdesk eller Photonic Power Systems

Tags :
Dela :

Relaterade inlägg