Sälja solel: En komplett guide för att sälja överskottet av din solelsproduktion

Solel har blivit en alltmer populär energikälla för privatpersoner och företag. Denna artikel kommer att gå igenom allt du behöver veta om att sälja solel, hur det går till, olika avtal och hur du får betalt för överskottet av din solelsproduktion.

Hur går det till att sälja solel?

Anmäla anläggningen till elnätsbolaget

För att börja sälja solel måste du först anmäla din solcellsanläggning till ditt lokala elnätsbolag. Elnätsbolaget kommer att kontrollera att anläggningen uppfyller alla krav och säkerhetsföreskrifter. Efter godkännande kommer du att få ett anläggnings-ID, som krävs för att kunna sälja din solel.

Välja elleverantör och elhandelsavtal

Nästa steg är att välja en elleverantör som kan köpa din överskottsel. Det är viktigt att jämföra olika elleverantörers avtal och priser för att hitta den bästa lösningen för dig. Tänk på att det kan vara olika ersättningsnivåer och avtalsvillkor mellan olika leverantörer.

Installation av mätare

För att kunna mäta hur mycket solel du producerar och säljer behöver du en produktionsmätare. Denna mätare installeras vanligtvis av elnätsbolaget och mäter hur mycket el som produceras av din solcellsanläggning. Denna information används sedan för att fastställa hur mycket du ska få betalt för din solel.

Olika typer av avtal för att sälja solel

Nätavtal

Ett nätavtal är ett avtal mellan dig och ditt elnätsbolag. Det reglerar villkoren för att ansluta din solcellsanläggning till elnätet och hur mycket du får betalt för den solel du matar in i nätet. Nätavtalet kan vara antingen ett inmatningsavtal eller ett uttagsavtal.

Elhandelsavtal

Elhandelsavtalet är ett avtal mellan dig och din elleverantör. Avtalet reglerar villkoren för försäljningen av din solel till elleverantören. Det är viktigt att noggrant jämföra olika elleverantörers erbjudanden innan du väljer en elleverantör, då priser och avtalsvillkor kan variera.

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtalet är ett avtal mellan dig och en annan part, där du överlåter din överskottsel till dem i utbyte mot en ersättning. Detta kan vara till exempel ett företag eller en organisation som vill köpa din överskottsel för att minska sin egen klimatpåverkan.

Få betalt för din solel

Ersättning för inmatad el

För den solel du matar in i elnätet får du en ersättning som består av två delar: elcertifikat och skattereduktion. Elcertifikaten är en del av det svenska stödsystemet för förnybar elproduktion och ger dig en extra intäkt för din producerade solel. Skattereduktionen innebär att du får en skattereduktion på energiskatten för den solel du säljer.

Fakturering och utbetalning

För att få betalt för din solel behöver du skicka in en månadsrapport till din elleverantör med information om hur mycket el du har producerat och sålt under månaden. Elleverantören kommer sedan att betala dig enligt de villkor som finns i ditt elhandelsavtal. Betalningen sker oftast genom att elleverantören drar av din ersättning från din elräkning, eller genom en separat utbetalning till ditt bankkonto.

Vanliga frågor om att sälja solel

Hur mycket kan jag tjäna på att sälja solel?

Ersättningen för solel varierar beroende på flera faktorer, såsom ditt elhandelsavtal, elcertifikatens värde och skattereduktionen. Det är svårt att ge en exakt siffra, men det är möjligt att få en återbetalning på din solcellsinvestering inom 10–15 år.

Kan jag sälja all min producerade solel?

I teorin kan du sälja all din producerade solel, men i praktiken kommer du sannolikt att använda en del av den för att täcka ditt eget elbehov. När du producerar mer el än vad du förbrukar kan överskottet säljas till elnätet och generera intäkter.

Vad händer om jag inte kan sälja min solel?

Om du inte kan sälja din solel, till exempel på grund av att du inte hittar en elleverantör som är villig att köpa den, kan du fortfarande använda den för att täcka ditt eget elbehov. Om du har en batterilösning kan du även lagra överskottselen för att använda den vid en senare tidpunkt, när solen inte skiner.

Vilka är de vanligaste utmaningarna med att sälja solel?

Några av de vanligaste utmaningarna med att sälja solel är att hitta en elleverantör med förmånliga avtalsvillkor, att hantera administrationen kring fakturering och rapportering samt att förstå och följa regler och krav från elnätsbolag och myndigheter.Sammanfattning

Att sälja solel kan vara en bra möjlighet att få en avkastning på din solcellsinvestering och bidra till en mer hållbar energiproduktion. För att sälja solel behöver du anmäla din solcellsanläggning till ditt elnätsbolag, välja en elleverantör och ingå ett elhandelsavtal samt installera en produktionsmätare. Det finns olika typer av avtal för att sälja solel, som nätavtal, elhandelsavtal och överlåtelseavtal. Ersättningen för solel består av elcertifikat och skattereduktion, och utbetalningen sker vanligtvis genom att elleverantören drar av din ersättning från din elräkning eller genom en separat utbetalning.

Det är viktigt att vara medveten om de utmaningar som kan uppstå när man säljer solel, såsom att hitta en lämplig elleverantör, hantera administrationen och följa regler och krav. Genom att göra en noggrann jämförelse av olika elleverantörers erbjudanden och ha en god förståelse för regelverket kan du maximera dina intäkter från din solelsproduktion och bidra till en grönare framtid.

Tags :
Sälja solel

Relaterade inlägg