SSAB leder vägen med fossilfritt stål från solenergidrivna anläggningar

I en värld där miljömedvetenhet och hållbar utveckling blir allt viktigare, tar SSAB ett betydande steg framåt genom att driva sin anläggning i Ghedi, Italien, helt på fossilfri energi, hämtad från solpaneler. Denna innovation är en del av SSAB:s bredare vision att erbjuda marknaden två helt utsläppsfria stålprodukter, med målet att vara först med att lansera fossilfritt stål i kommersiell skala till 2026.

SSAB:s hållbarhetsvision

I hjärtat av SSAB:s strategi ligger en stark åtagande för hållbarhet. Genom att omvandla sin italienska verksamhet till att enbart använda sig av förnybar energi, visar företaget vägen för industriell omställning. Projektet, som leds av Solnet Group, symboliserar en ny era av miljövänlig produktion. Med hjälp av avancerade solenergilösningar, som ger exakta data i realtid, förväntas solpanelerna generera omkring 830 MWh energi årligen, vilket understryker potentialen och effektiviteten i förnybar energi.

Nyckeln till en fossilfri framtid

Julia Seeber, VD för SSAB Swedish Steel S.p.A, uttrycker sin entusiasm över att uppnå företagets hållbarhetsmål med hjälp av solenergi. ”Genom att utnyttja solenergi för vår produktion vid Ghedi Steel Service Center, våra kontorsbyggnader och för laddning av elfordon, tar vi ett stort steg mot vår vision om en hållbar framtid. Den energi vi inte använder kommer att säljas tillbaka till nätet, vilket ytterligare bidrar till ett hållbart energisystem,” förklarar Seeber.

SSAB:s bidrag till en grönare industri

Ghedi-anläggningen är en modell för miljövänlig produktion, med en kapacitet att bearbeta 80 000 ton stål årligen – helt utan fossila bränslen. Här tillverkas produkter under välkända varumärken som SSAB Laser, Strenx, SSAB Domex och SSAB Boron. Denna omställning till fossilfri energi är inte bara ett steg mot att minska koldioxidutsläppen utan också ett sätt att säkerställa en hållbar framtid för stålindustrin.

Framtidens energilösningar

Projektet i Ghedi är ett tydligt exempel på hur företag kan integrera hållbarhetsmål i sin kärnverksamhet. Genom att använda sig av förnybara energikällor, som solenergi, sätter SSAB en ny standard för industrin och visar att det är möjligt att kombinera ekonomisk tillväxt med miljömässig hållbarhet.

Avslutande tankar

SSAB:s satsning på solenergidriven produktion i Ghedi representerar en milstolpe i företagets strävan efter hållbarhet och innovation. Med ambitionen att bli marknadsledande inom fossilfritt stål till 2026, visar SSAB att det går att driva framgångsrik industriproduktion samtidigt som man bidrar till en bättre miljö. Denna resa mot en grönare och mer hållbar industri är inte bara inspirerande utan också en modell för andra företag att följa.

Tags :
Fossilfritt stål

Relaterade inlägg