Vilken typ av växelriktare passar bäst för ditt solcellssystem?

Solceller är ett populärt sätt att producera egen el och minska miljöpåverkan. Men för att omvandla den likström som solpanelerna producerar till den växelström som används i huset behövs en växelriktare.

Det finns olika typer av växelriktare att välja mellan, och det är viktigt att välja en som passar dina behov och förutsättningar. Här är en översikt över de tre vanligaste typerna av växelriktare: strängväxelriktare, växelriktare med optimerare och hybridväxelriktare.

Strängväxelriktare

En strängväxelriktare är det vanligaste och ofta det mest kostnadseffektiva valet. Namnet kommer från att man kopplar solpaneler i seriekopplade ”strängar”. Strängväxelriktaren har en enkel design och passar bra för solpaneler som är placerade på samma tak och har samma lutning och vinkel. En strängväxelriktare har vanligtvis en livslängd på mellan 10 och 20 år medan garantitiderna normalt sett ligger på mellan 5 och 12 år.

Växelriktare med optimerare

En växelriktare med optimerare är en bra lösning om panelerna ska fördelas på ett tak med många vinklar och lutningar eller om de är utsatta för skugga. Optimerare används för att maximera produktionen av solpanelerna och kan öka effektiviteten med upp till 25%. En växelriktare med optimerare har vanligtvis en livslängd på mellan 10 och 25 år medan garantitiderna normalt sett ligger på mellan 5 och 12 år.

Hybridväxelriktare

Om du planerar att investera i batterier, nu eller under de närmaste åren, rekommenderas en hybridväxelriktare som är förberedd för inkoppling av batterier. En hybridväxelriktare kombinerar funktionerna hos en strängväxelriktare och en växelriktare med optimerare och ger både högre effektivitet och mer flexibilitet.

Hybridväxelriktaren är också mer kostnadseffektiv än att köpa separata komponenter. En hybridväxelriktare har vanligtvis en livslängd på mellan 10 och 25 år medan garantitiderna normalt sett ligger på mellan 5 och 12 år.

Vilken storlek på växelriktare ska jag välja?

Växelriktare kommer i olika storlek beroende på modell och effekt. Ofta är de ungefär samma storlek som en mindre resväska och placeras på väggen i ett garage, i en källare eller utomhus (om modellen tillåter). När du väljer storlek på växelriktaren är det vanligt att man underdimensionerar växelriktaren i förhållande till solcellspanelerna.

Detta beror på att solpaneler sällan når sin maxproduktion, vilket gör att det lönar sig att välja en mindre och billigare växelriktare. Om solcellspanelerna exempelvis har en toppeffekt på 10 kW, så är det vanligt att man väljer en växelriktare med en kapacitet på mellan 8-9 kW, vilket innebär en underdimensionering på mellan 10 och 20%.

Summering

Valet av växelriktare för ditt solcellssystem är en viktig faktor för att säkerställa hög effektivitet och lång livslängd på ditt system. En strängväxelriktare är vanligtvis det mest kostnadseffektiva valet för solpaneler som är placerade på samma tak med samma lutning och vinkel.

Om dina solpaneler är utsatta för skugga eller om de placeras på ett tak med många vinklar och lutningar, är en växelriktare med optimerare ett bättre val. Om du planerar att investera i batterier rekommenderas en hybridväxelriktare som är förberedd för inkoppling av batterier.

När du väljer storlek på växelriktaren är det viktigt att tänka på att underdimensionera växelriktaren för att säkerställa hög effektivitet och undvika onödiga kostnader. Genom att välja rätt typ av växelriktare och rätt storlek på växelriktaren kan du maximera produktionen av ditt solcellssystem och dra nytta av kostnadsbesparingar och fördelar med att producera egen el.

Tags :
Hybridväxelriktare,Strängväxelriktare,Växelriktare

Relaterade inlägg