Energi

Kraften för vår framtid

Energi driver våra hem, våra städer och vår vardag. Energi är mer än bara strömbrytaren på väggen eller pumpen vid bensinstationen; det är kärnan i vår moderna civilisation.

I denna kategori tar vi en djupdykning i allt som rör energi – från dess ursprung till innovativa sätt att producera och använda den på hållbara sätt.

Förnybara vs. icke-förnybara källor

Lär dig om skillnaderna, fördelarna och nackdelarna med olika energikällor som används globalt.

Solenergis roll

Hur har solenergi utvecklats genom åren, och vilken roll spelar det i den globala energimixen?

Energiutmaningar

Vilka är de största utmaningarna vi står inför när det gäller energiproduktion och konsumtion?