Bäst elbolag för solceller 2023: Jämför elavtal

Att välja rätt elbolag för solceller är en viktig faktor för solcellsägare som vill sälja överskottsel till elnätet. Här är några av de bästa elbolagen för solceller 2023:

Bästa elbolag för solceller

 1. Eon: Eon presenterar sig som ett attraktivt elbolag för solcellsinnehavare, som präglas av att erbjuda några av de mest förmånliga priserna för överskottsström på marknaden. Detta bolag njuter av stor popularitet bland solcellsinnehavare, dels på grund av deras attraktiva prissättning, men även för att de tillhandahåller smidiga lösningar för försäljning av överskottsel.
 2. Vattenfall: Vattenfall står ut som ett av de mest kostnadseffektiva elbolagen för solcellsinnehavare. Dessutom tillhandahåller de en användarvänlig app, som förenklar övervakningen och hanteringen av dina solceller.
 3. Telge Energi: Telge Energi är ett elbolag för solceller som är särskilt inriktat på förnybar energi. De erbjuder konkurrenskraftiga priser på överskottsel och har en enkel och användarvänlig plattform för att sälja överskottsel.
 4. Fortum: Fortum är ett annat populärt elbolag för solcellsägare som vill sälja överskottsel. De erbjuder konkurrenskraftiga priser och en smidig process för att sälja överskottsel.
 5. Kundkraft: Kundkraft är ett relativt nytt elbolag som är inriktat på förnybar energi, inklusive solceller. De erbjuder konkurrenskraftiga priser och en enkel process för att sälja överskottsel.

Så väljer du bästa elbolag

Före valet av elbolag är det av stor vikt att jämföra priser och villkor för att finna det bästa alternativet som uppfyller dina behov som solcellsinnehavare. Vissa elbolag kan ha specifika krav gällande antalet solpaneler eller den totala produktionen av överskottsel. Därför är det viktigt att du noga läser igenom villkoren och väljer det elbolag som bäst överensstämmer med dina förväntningar.

När du står inför beslutet att välja det mest optimala elbolaget för dina solceller, är det av yttersta vikt att du jämför villkor för både konsumtionsavtal och produktionsavtal.

Faktorer att jämföra på förbrukningsavtalet för köpt el

 1. Om det är ett krav att ha ett förbrukningsavtal
 2. Vad årsavgiften är för förbrukningsavtalet
 3. Vad det fasta och rörliga påslaget är på köpt el
 4. Om det är miljömärkning på den el du köper

Faktorer att jämföra på produktionsavtalet för såld el:

 1. Vad årsavgiften är på produktionsavtalet
 2. Vad påslaget på såld el är vid standardavtal
 3. Vad påslaget på såld el är vid bundet avtal
 4. Vad påslaget på såld el är vid köp av solceller via elbolaget
 5. Om man måste köpa mer el än vad man säljer
 6. Om elbolaget köper ursprungsgarantier
 7. Om elbolaget tar ut ett avdrag per såld kWh solel

 

välj bästa elbolag för solceller
Det finns många faktorer att ta i beräkning när du väljer elbolag.

Frågor att ställa innan du väljer elbolag

Förutom de ovannämnda faktorerna, finns det fler överväganden att ta i beaktning när du väljer elbolag för dina solceller:

Vad erbjuder elbolaget för support?

Förståelsen av solcellsteknik och de specifika behoven hos solcellsägare kan variera mellan olika elbolag. Ett bolag som erbjuder utbildade kundtjänstmedarbetare som kan svara på tekniska frågor och erbjuda support är ofta att föredra.

Vilka är betalningsvillkoren?

Vissa elbolag erbjuder mer flexibla betalningsvillkor än andra. Det kan vara värt att se över om elbolaget erbjuder möjligheten till månadspayment, kvartalsvisa betalningar, eller om de erbjuder rabatter för tidiga betalningar.

Är elbolaget engagerade i hållbarhet?

För många solcellsägare är engagemanget för hållbarhet en viktig faktor. Det kan vara värt att undersöka om elbolaget du överväger tar ställning i hållbarhetsfrågor, bidrar till förnybar energiproduktion eller har någon form av miljöcertifiering.

Hur pålitliga är elbolaget?

Pålitligheten hos ett elbolag kan mätas genom dess förmåga att leverera ström konsekvent och utan avbrott. Det kan vara värt att undersöka bolagets historik gällande strömavbrott, dess förmåga att återställa strömförsörjning vid avbrott, och recensioner från andra kunder.

Elbolagets rykte och omdöme:

Genom att kolla recensioner och feedback från andra solcellsägare, kan du få en idé om elbolagets rykte. Det kan även vara en bra idé att kolla hur bolaget har hanterat negativ feedback eller problem som uppstått för kunder i det förflutna.

Genom att noggrant överväga alla dessa faktorer, kan du öka chansen att hitta det elbolag som passar bäst för dig och dina solceller.

Sammanfattning

För att summera så är det viktigt att du jämför både förbrukningsavtal och produktionsavtal när du ska välja det bästa elbolaget som solcellsägare. Faktorer som årsavgift, påslag på köpt el och såld el, krav på nettokonsumtion och köp av ursprungsgarantier är viktiga att ta hänsyn till när du väljer ditt elavtal.

Om du har ungefär lika hög elproduktion som elförbrukning drar du mest nytta av ett elavtal med högt påslag på såld solel. Har du däremot mycket lägre elproduktion än elförbrukning drar du mer nytta av ett elavtal med låg årsavgift och lågt påslag på den el du köper.

Det är viktigt att jämföra båda avtalen och att välja det som passar ens förutsättningar och elproduktion. Ett elavtal med högt påslag på såld solel är att föredra för hus med ungefär lika hög elproduktion som elförbrukning, medan ett elavtal med låg årsavgift och lågt påslag på köpt el passar bättre för hus med mycket lägre elproduktion än elförbrukning.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer och jämföra olika elbolags erbjudanden kan du hitta det bästa elavtalet för dina behov som solcellsägare och maximera din ekonomiska nytta av din solcellsanläggning.

Tags :
Elbolag,Elpris
Dela :

Relaterade inlägg